loyiha haqida

Manbaa: "Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha cho'ntakbob lug'at"

So'z boyligi:
 • Inglizcha-O'zbekcha qismi (14075 so'zdan iborat)
 • O'zbekcha-Inglizcha qismi (11204 so'zdan iborat)
Qisqartirmalar:
 • n - noun (ot)
 • v - verb (fe'l)
 • adj - adjective (sifat)
 • adv - adverb (ravish)
 • pron - pronoun (olmosh)
 • prep - preposition (artikl)
 • interj - interjection (undov)
 • sb - somebody (kimdir)
 • sth - something (biror narsa)
 • pl - plural (ko'plik)
 • sing - singular (birlik)
 • US - American English
 • Brit - British English
 • [C] - countible (sanaladigan)
 • [U] - uncountible (sanalmaydigan)
 • [T] - transitive (o'timli)
 • [I] - intransitive (o'timsiz)
Mualliflar:
 • Ulug'bek Isaqov
 • Mansur Rahimov
 • Burhon Sobirov
 • Shavkat Isaqov
 • Sanjar Temirov
Dasturchi:
 • Jamshid Asatillayev
Dizayner:
 • Xurshid Muhammadroziqov